Home > Bibliotheek > Meldpunt wegen & verkeer

Meldpunt wegen & verkeer

Via het Meldpunt Wegen van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid kunnen gebreken aan de weginfrastructuur gemeld worden.

U kunt er verschillende problemen melden:

  • Gebreken aan de toestand van de weg (gaten, verzakkingen, scheuren …)
  • Hindernissen op de weg (glasresten, zwerfvuil …)
  • Problemen met de signalisatie (verkeersborden of –lichten, wegmarkeringen …)

 

De melding wordt automatisch doorgegeven aan de bevoegde wegbeheerder (gewest of gemeenten).

Link: www.meldpuntwegen.be