Home > Bibliotheek > Agentschap Wegen&Verkeer

Agentschap Wegen&Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), is o.a. belast met de veilige en duurzame mobiliteit van alle weggebruikers in Vlaanderen.

In het kader van belanghebbendenmanagement wil AWV op geregelde tijdstippen tijdens een open gesprek samenzitten met belangrijke partners, verenigingen van de georganiseerde weggebruikers  of belanghebbenden. Zij streven er naar om dergelijke gesprekken ca. elke 2 jaar te voeren, zodat zij een vinger aan de pols kunnen houden.

In 2014 vond dergelijk gesprek tussen MAG en de administrateur-generaal van AWV een eerste keer plaats en de tweede keer op 3 oktober 2016.

Tijdens dit gesprek is o.a. de ligging van de riooldeksels aangehaald. Deze liggen standaard in het midden van de weg, om zo beschadiging door zwaar vrachtverkeer te vermijden. Voor motorrijders vormt dit een hindernis, toch zeker in bochten. Idem voor de grote oppervlakten verf op de rijweg.

v.l.n.r. Anneleen De Smedt, Tom Roelandst en Theo Beeldens

Door de gladheid is dit een verhoogde kans op ongevallen. Zeker ter hoogte van de bochten zouden markeringen vermeden moeten worden. AWV bekijkt of dit verbeterd kan worden.

 

 

Tekst en foto MAG 03/10/2016