Home > Bibliotheek > Aandacht voor motorrijders in de weginfrastructuur

Aandacht voor motorrijders in de weginfrastructuur

Gelijktijdig met de lancering van de campagne van BIVV over de veiligheid van de motorrijders “ Go For Zero”, werd er vanuit de Federale overheid opdracht gegeven aan het BIVV om een brochure samen te stellen over infrastructuurproblemen die motorrijders ervaren. Vanuit MAG Belgium vzw is hier zeer intens aan meegewerkt.

Aandacht voor motorrijders in de weginfrastructuur” is een leidraad voor wegbeheerders bij de (her)inrichting en het onderhoud van de diverse weg- types.

 

aandacht-voor-motorrijders-weginfrastructuur.pdf