Home > FEMA-nieuws > Autonoom rijdende auto’s en C-ITS

Autonoom rijdende auto’s en C-ITS

Mijn mailbox wordt overspoeld met berichten over autonoom rijdende auto’s, C-ITS (verbonden intelligente vervoerssystemen), of gewoon ITS, slimme wegen en andere ontwikkelingen die in de zeer nabije toekomst verkeer zonder bestuurders suggereren of op zijn minst een situatie waarin een deel van de controle wordt overgedragen van menselijke bestuurders naar machines. Dagelijks worden nieuwe ontwikkelingen, congressen, workshops et cetera aangekondigd. Soms denk ik, dat de menselijke automobilisten en motorrijders een bedreigde diersoort zijn en de techniek de controle op de weg aan het overnemen is. Deze keer zal ik niet schrijven over wat FEMA doet in Brussel, maar over autonoom rijdende auto’s en C-ITS.

Vaak neem ik deel aan vergaderingen over allerlei vormen van ITS. Ik doe dit om twee redenen. Het is de beste manier om te weten wat er gaande is en welke invloed deze ontwikkelingen zullen hebben op ons motorrijders. De tweede reden is, dat al die mensen die werken met ITS, C-ITS, slimme infrastructuur en autonoom rijdende auto’s dit doen vanuit het perspectief van automobilisten. Oh, natuurlijk betrekken ze hier ook de  kwetsbare weggebruikers bij, maar meestal blijkt dat ze met kwetsbare verkeersdeelnemers fietsers en voetgangers bedoelen. Motorrijders, bromfietsers en zelfs fietsers die een beetje sneller rijden op hun e-bikes zijn buiten het gezichtsveld. Dit zijn de momenten dat ik op moet staan om hen eraan te herinneren dat wij ook nog bestaan. Niet al te lang geleden presenteerde een Belgische professor zijn nieuwe uitvinding: een apparaat ingebouwd in een auto die kuilen en andere wegbeschadigingen herkent en vervolgens andere automobilisten en de wegbeheerders waarschuwt. Toen ik vroeg waar motorfietsen, bromfietsen en fietsen in zijn uitvinding aan bod kwamen was hij echt verrast. Volgens hem konden we de kuilen gemakkelijk vermijden, dus waarom zouden we behoefte hebben aan een waarschuwingssysteem

Onlangs heeft FIA,(* Fédération Internationale de l’Automobile),een campagne gelanceerd “My car, my data” (mijn auto, mijn gegevens). Auto’s zijn tegenwoordig rijdende computers die  gegevens kunnen verzenden en ontvangen. De ontvangen gegevens zijn meestal entertainment, zoals digitale audio-ontvangst (DAB) of verkeersinformatie die wordt verwerkt door het ingebouwde navigatiesysteem. Soms zijn het updates van software. De verzonden gegevens …. dat weten we nog niet echt. De autofabrikanten beschouwen deze gegevens als hun eigendom en deze gebruiken ze om defecten van de auto’s in een vroeg stadium te ontdekken en de rijprestaties te verbeteren. Tenminste, dat is wat ze zeggen. Maar natuurlijk is er ook nog een andere reden: gegevens zijn geld waard. Het hebben van toegang tot die gegevens en de controle erover is een manier om geld te verdienen. Dit is de reden waarom FIA​- voorstander is om de gegevens op te slaan in “the cloud”, dat wordt gecontroleerd door de fabrikanten en andere belanghebbenden, zoals de auto-eigenaren. Ook claimen ze het recht van de bestuurder om de signalen van de apparaten uit te schakelen. Net als FEMA zien zij de gegevens als eigendom van de eigenaar van het voertuig. Sommige auto’s zijn al verbonden (connected), bij motorfietsen is dit nog niet het geval. Echter: als u eigenaar bent van een BMW motorfiets zullen in de BMW werkplaats de gegevens van uw on-board diagnosesysteem (OBD) afgelezen worden en een deel hiervan (anoniem) verzonden naar BMW’s hoofdkantoor voor verder gebruik. BMW beweert dat dit is voor kwaliteitsmanagement. Online uitlezen van de data is een eerste stap om verbonden te rijden. Maar gegevens kunnen ook worden gebruikt voor verbetering van de verkeersveiligheid. Gegevens over uw richting en snelheid kunnen worden gebruikt om andere weggebruikers van je bestaan ​​en een mogelijk gevaar voor aanvaring te waarschuwen. SMIDSY’s (Sorry Mate I Didn’t See You) kan iets van het verleden worden met een goed ontworpen systeem en gereguleerd gebruik van de gegevens van de motor. FEMA is actief in de C-ITS werkgroep van de Europese Commissie, die zich bezighoudt met de vragen rond C-ITS en de antwoorden en oplossingen in deze.

Autonoom rijdende auto’s zijn hot. De eerste autofabrikant heeft zijn nieuwe uitvindingen nog niet gepresenteerd, vaak gecombineerd met een zeer optimistisch tijdschema voor de invoering, of de tweede gaat hier overheen en komt met een nog mooiere gadget en een nog ambitieuzer tijdschema. En dan zegt Tesla: “maar we hebben al een autonoom rijdende auto, we hebben zojuist de software bijgewerkt!”. Dit is het moment dat je een ​​stap terug moet doen en eens goed moet kijken naar wat er werkelijk gebeurt. Ja, Google heeft “zelfrijdende auto’s”, maar als je een beetje verder leest blijkt dat deze in een zeer beperkt gebied rondrijden met een snelheid van maximaal 40 km per uur. Verder zijn ze niet getest in zware regen of sneeuw, ze kunnen nog geen kuilen herkennen, ze zien de aanwijzingen van de mens niet op de weg (zoals stoptekens gevende politieagenten),  ze hebben wat problemen met verkeerslichten die niet in het systeem voorkomen en ze kunnen tenslotte niet voorspellen wat andere weggebruikers zouden kunnen doen. Hierdoor is al een aantal ongevallen veroorzaakt. De andere projecten kennen soortgelijke beperkingen, hoewel misschien niet allemaal tegelijk. De Tesla bijvoorbeeld is niet een autonoom rijdende auto. In het beste geval is de automatische piloot een geavanceerde assistentie functie voor de bestuurder voor gebruik op de snelwegen. Het heeft zijn grenzen, zoals de noodzaak van geschilderde lijnen op de weg en is niet in staat om stopborden te herkennen. We weten niet wanneer we echt autonoom rijdende auto’s op de openbare weg zullen tegenkomen. Auto’s die zonder menselijke tussenkomst kunnen rijden van en naar elke plaats in de wereld en die kunnen omgaan met het overige verkeer, met alle schijnbaar niet logische dingen en gedragingen die je op de weg tegenkomt, en waar je je hebt te houden aan ongeschreven spelregels om het verkeer soepel te laten lopen.

En dan: waar staan wij -de motorrijders – hierin? De autonoom rijdende auto’s moeten in staat zijn om te gaan met motoren die in weggedrag verschillen van auto’s, die vaak niet ‘verbonden’ zijn, die niet plotseling kunnen remmen in bochten, maar die wel tussen de files door kunnen rijden en die veel wendbaarder zijn dan auto’s. Omdat dit verder gaat dan alleen het toepassen van de slimme technieken die we vandaag de dag gelanceerd zien zal dit veel meer tijd in beslag nemen. Ik ben niet bang van de autonoom rijdende auto’s als zodanig. Ik denk dat er ruimte is voor ons naast hen, maar het zal wel wat knokken kosten om erkend te worden en om onze rechten als weggebruikers te vestigen. Wat me wel zorgen baart is dit: de fabrikanten zijn verbonden in een zeer sterke concurrentie en willen allemaal de eerste zijn om nieuwe technieken toe te passen. De resultaten zijn terugroep acties, slecht functionerende auto’s en motoren, klanten die terecht de perceptie hebben dat ze worden gebruikt als testrijders. Zelfs Volvo had onlangs een terugroepactie van enkele modellen als gevolg van slecht functionerende software die invloed had op acceleratie en remmen. Tegelijkertijd stelt Volvo dat de eerste “zelf rijdende” Volvo’s in Zweden al  rondrijden en volgend jaar zullen de eerste 100 “autonoom rijdende”  Volvo’s door real-world klanten worden gebruikt in en rond Göteborg.

We moeten er echt zeker van zijn dat de fabrikanten de tijd zullen nemen om de eerste autonoom rijdende auto’s vrij van kinderziekten te laten zijn en dat deze worden getest in een omgeving met motorfietsen.

Dolf Willigers
General Secretary
Federation of European Motorcyclists’ Associations

*De Fédération Internationale de l’Automobile, meestal aangeduid als FIA, is een internationale federatie van verschillende nationale auto-, motorsport- en motorclubs, gevestigd in Parijs.