Home > Nieuws > Aantal letselongevallen met motorrijders gedaald op 10 jaar tijd

Aantal letselongevallen met motorrijders gedaald op 10 jaar tijd

De afgelopen 10 jaar kwamen er zo’n 28% motorrijders bij. Het aantal ongevallen daalde tijdens diezelfde periode met 24%. De veiligheid van motorrijders is er dus nationaal gezien op vooruitgegaan. De gemiddelde leeftijd van de motorrijders in ongevallen is met 5 jaar toegenomen. Dat geldt overal, behalve in Brussel waar we zien dat er de laatste jaren een steeds jonger publiek met de motor rijdt. Zo blijkt uit een nieuwe analyse die Vias institute publiceert naar aanleiding van de ‘Dag van de motorrijder’ op 25 maart 2018.

30% meer motorrijders, 27% minder ongevallen
In ons land waren vorig jaar 476.178 motorfietsers ingeschreven. Dat is een stijging van bijna 30% in de afgelopen tien jaar. Het aantal ongevallen is nochtans tijdens diezelfde periode, gedaald met 24%. Gemiddeld gebeuren er nog altijd zo’n 8 motorongevallen per dag, zo’n 3000 in totaal. In 2017 was er een stagnatie ten opzichte van 2016. Brussel is het enige gewest waar we een stijging zien van het aantal letselongevallen. Op 10 jaar tijd was er zelfs een toename van het aantal letselongevallen met 20%. In 9 op de 10 ongevallen (91%) raakt de motorrijder lichtgewond in Brussel.

Motorongevallen in Wallonië, 7 keer ernstiger dan in Brussel
Van alle weggebruikers zijn de motorrijders betrokken bij de meest dodelijke ongevallen. Op 1000 letselongevallen vallen er 28 dodelijke slachtoffers onder de motorrijders, ten opzichte van 8 fietsers, 11 automobilisten en 19 voetgangers bijvoorbeeld. De combinatie van snelheid en het gebrek aan een beschermend koetswerk maakt dat de ernst van de ongevallen met motorrijders zo groot is.
Er zijn sterke regionale verschillen. In Wallonië vallen er per 1000 letselongevallen met een motorfiets 44 doden. Daarmee zijn de motorongevallen daar bijna dubbel zo ernstig dan in Vlaanderen (25 doden per 1000 letselongevallen) en maar liefst 7 keer ernstiger dan in Brussel (6 doden per 1000 letselongevallen).

Motorrijpubliek verouderd, behalve in Brussel
Het publiek dat met de moto rijdt wordt gemiddeld ook steeds ouder. In 2005 was de gemiddelde leeftijd van een motorrijder in een ongeval 35 jaar. Vorig jaar was dat 40 jaar. Op een dikke 10 jaar is de gemiddelde leeftijd van een motorrijders in een ongeval dus met 5 jaar gestegen. Die tendens zien we vooral in Vlaanderen en Wallonië.
In Brussel is sinds 2013 een omgekeerde beweging bezig. Toen was de gemiddelde leeftijd in een ongeval voor een motorrijder 38 jaar, vorig jaar was dat 35 jaar. Op nationaal vlak is ruim de helft van de slachtoffers (52%) ouder dan 40 jaar. In Brussel is dat maar 38%. In Brussel zijn de laatste jaren de slachtoffers gemiddeld dus jonger dan in de rest van het land. Het feit dat de moto aan populariteit wint als alternatief voor de wagen (en de files) zorgt er dus voor dat een ander, jonger publiek met de moto rijdt.

Enkele karakteristieken van de ongevallen
Vaak alleen een motorrijder betrokken
Bij meer dan 1/5de van de ongevallen gaat het om een eenzijdig ongeval met alleen een motorrijder (21%). In Wallonië gaat het zelfs over 1/3 van de ongevallen (32%). Motorrijders zijn de gemotoriseerde weggebruikers die het vaakst betrokken zijn bij eenzijdige ongevallen. Motorrijders zijn bij ongevallen ook het meest kwetsbaar langs opzij. Bij 38% van de ongevallen in België met motorrijders is er sprake van dat de motorrijder langs opzij geraakt wordt. In Brussel is dat zelfs het geval bij bijna de helft van de ongevallen met motorrijders (48%).

2/3 van de ongevallen gebeurt op een doorlopende weg
Bijna 2/3 van alle motorongevallen (65%) gebeurt op een doorlopende weg. In Wallonië ligt dat percentage o.a. door de vele bochtige wegen hoger (75%). Slechts 7% van de letselongevallen gebeurt in België op een lichtengeregeld kruispunt. In Brussel is dat bijna 1 op 5 (19%).

2/3 van de ongevallen gebeurt overdag op een weekdag
66% van de ongevallen gebeurt overdag op een weekdag. Dat percentage ligt in Brussel hoger (76%) dan in Wallonië (58%). Dat heeft vermoedelijk te maken dat er meer pendelaars met de moto zijn, dan in Vlaanderen en Wallonië. In Wallonië stellen we vast dat iets meer dan een derde (36%) van de ongevallen overdag in het weekend gebeurt. De vele recreatieve ritjes in onder andere de Ardennen in het weekend door groepen motorrijders spelen daarbij zeker een rol. In Vlaanderen (24%) en Brussel (14%) ligt dat cijfer beduidend lager.
74% van de ongevallen met motorrijders gebeurt tussen april en oktober. Mei en juni zijn de risicoperiodes: 1 ongeval op 4 met motorrijders in Wallonië gebeurt in deze twee maanden.

Wat zijn belangrijke omstandigheden bij een ongeval?
Twee soorten ongevalssituaties komen erg vaak voor. Ze zijn op zich al goed voor bijna twee derde van de ernstige ongevallen die geanalyseerd werden:

• De motorrijder verliest de controle (bij 32% van de ongevallen). Dit type ongeval gebeurt meestal op een moeilijk stuk weg met vaak een scherpe bocht. De belangrijkste oorzaken van de ongevallen zijn overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol en een gebrek aan ervaring.
• De andere weggebruiker merkt de motorrijder niet op (bij 30% van de ongevallen) wanneer hij/zij naar links afslaat of ergens moet invoegen. De belangrijkste oorzaak van het ongeval is de aandacht van de andere weggebruiker. De snelheid van de motorrijder die nadert kan een bezwarende factor vormen.

Wat is de rol van de infrastructuur ?
Bij 7% van de zware ongevallen zou een probleem met het wegdek, zoals putten in de weg, een rol kunnen spelen. De frequentie van dit problemen is echter relatief laag in verhouding met de overtredingen zoals overdreven snelheid en alcoholgebruik.

 

Bron : persbericht VIAS institute, 20 maart 2018.