Home > rss

Standpunt CD&V

CD&V:  mevrouw An Christiaens (Vlaams Parlementslid, CD&V). 1. Wat zijn uw prioriteiten met betrekking tot het verkeer in België? 1. VLOT - De filezwaarte is de afgelopen legislatuur met 20% gestegen. De files zijn structureel, ons wegennet is verzadigd. CD&V wil meer investeren in mobiliteit, zowel in het wegwerken van missing links

Lees verder