Home > Politiek nieuws > 20 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen

20 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert dit jaar 2,6 miljoen euro om 20 tracés langs gewestwegen uit te rusten met trajectcontrole. Het gaat om meer dan 75 kilometer. De tracés werden geselecteerd op basis van de ongevallencijfers en Weyts zorgt voor 100% van de financiering. “Ik wil kordate controle op alle tracés waar veel verkeersslachtoffers vallen”, zegt Weyts. “Vanaf dit jaar komen er elk jaar 20 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen bij”.

In de strijd tegen de schande van de 400 – het hoge aantal verkeersdoden in 2014 – heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts een Verkeersveiligheidsplan opgesteld met tal van concrete maatregelen, zoals gerichte sensibilisering en de hervorming van de rijopleiding. “Het sluitstuk van elk verkeersveiligheidsbeleid blijft echter kordate handhaving”, zegt Weyts.

“In Vlaanderen bestaat nog altijd geen verkeersveiligheidscultuur. Blijkbaar hebben we de harde hand nog altijd nodig om ons aan de regels te houden. Ik investeer daarom volop in trajectcontrole: een methode van controle die niet alleen rechtvaardig is, maar ook efficiënt”.

Meer dan 75 km extra gecontroleerd
Dit jaar worden er 20 nieuwe tracés uitgerust met trajectcontrole, samen goed voor meer dan 75 kilometer gewestweg.

Dat hoge investeringsritme is mogelijk omdat Weyts de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van trajectcontroles naar zich toe getrokken heeft. Vanaf dit jaar staat Vlaanderen in voor 100% van de financiering. Vroeger was dit ‘slechts’ 50%, wat vaak de aanleiding vormde voor lange onderhandelingen met lokale besturen en politiezones over de rest van de financiering en de precieze locatie. “De schande van de 400 dwingt tot doortastend optreden”, zegt Weyts.  “Gedaan met eindeloos treuzelen”.

De 20 nieuwe tracés die nu een trajectcontrole krijgen, liggen langs gewestwegen verspreid over heel Vlaanderen. Op gewestwegen vallen er verhoudingsgewijs immers nog altijd het grootste aantal verkeersdoden. De locaties zelf werden geselecteerd op basis van de gekende ongevallencijfers, zodat er gericht ingezet kan worden op de meest dodelijke punten in Vlaanderen.
Deze nieuwe trajectcontroles komen bovenop de 30 trajectcontroles die Weyts al in mei aankondigde.

Nuttige opbrengsten
De opbrengsten van de trajectcontroles op gewestwegen vloeien terug naar het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds. Die middelen zullen op hun beurt initiatieven financieren die de verkeersveiligheid structureel versterken.  “Elke euro extra boete-inkomsten, is een euro extra voor investeringen ten bate van verkeersveiligheid.” aldus minister Weyts.

De nieuwe trajectcontroles komen ook de algemene veiligheid ten goede, omdat ze ook ingezet kunnen worden voor terreur- en criminaliteitsbestrijding. De trajectcontroles worden nu besteld en zullen ten laatste tegen april 2018 geplaatst zijn.

Locaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron : www.benweyts.be,20/06/2017